LỊCH SỰ KIỆN

 TÊN CHƯƠNG TRÌNH  THỜI GIAN  KHU VỰC  HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ
Khai Mở Tình Thương Trong Tâm  Hồng Phương Lan  Hồ Chí Minh 25 - 26/09/2021 Hồ Chí Minh 2.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ ĐĂNG KÝ NHANH XEM CHI TIẾT