TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức chuyên nghiệp cho phép chúng tôi chia sẻ những hiểu biết về việc xây dựng mối quan hệ phù hợp với mọi người thông qua việc sử dụng các kỹ thuật nhẹ nhàng và hiệu quả đã được chứng minh trong thực tế.

SỨ MỆNH

Hỗ trợ cho các cá nhân chữa lành các tổn thương về thể chất, tinh thần và cảm xúc và hướng họ tới một cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua sự hòa hợp thật sự trong công việc, gia đình và đời sống tình cảm.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Cung cấp các dịch vụ, sản phẩm và sự hiểu biết chính thống với sự trọn vẹn và chân thành, thông qua việc chia sẻ liên tục và phổ biến những kiến thức thực cho mọi người.

CHUYÊN GIA TẠI IWEALTH

 

Hồng Phương Lan

Hồng Phương Lan là giảng viên kỹ năng mềm, đồng thời là chuyên gia tư vấn trị liệu ứng dụng NLP và thôi miên.

Ngoài ra cô còn là 1 trong 3 người Việt Nam được tuyển chọn vào đội ngũ Global Life Coach thuộc Công Ty Peak Potential Training của T. Harv Eker.

Lim Han Chuan

Master Chuan là một thầy phong thủy hiện đại và là bậc thầy về Năng lượng. Ông tin rằng nghệ thuật Phong Thủy cổ xưa, Năng Lượng Vũ Trụ, Thuật xem Chỉ tay và Phân tích tứ trụ (tử bình) là những giải pháp thiết thực để giải quyết những thách thức hàng ngày của chúng ta.

Trong hơn 20 năm qua, Master Chuan đã xem cuộc đời của hơn 15.000 người và giúp học khám phá ra con người thật sự và tiềm năng của họ, chỉ cho họ định hướng quan trọng trong cuộc đời hoặc thậm chí thay đổi số phận của họ.