TẦM NHÌN

Nơi cung cấp kiến thức chính thống và công cụ đơn giản để mỗi cá nhân có khả năng tự chuyển hoá nội tâm, phát huy năng lực vốn có nhằm giúp cá nhân chạm tới tiềm năng vô hạn của bản thân.

SỨ MỆNH

Hỗ trợ cho các cá nhân giải phóng những tắt nghẽn về thể chất, tinh thần, cảm xúc và trí tuệ, và hướng tới một phong cách sống thật với bản thân và tạo ra giá trị cho xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tự Thể hiện Năng lực – Thấu hiểu – Vượt qua Giới hạn Bản thân – Bình an từ Nội Tâm –  Chuyển hoá Siêu việt

CHUYÊN GIA TẠI IWEALTH

Hồng Phương Lan

Hồng Phương Lan là giảng viên kỹ năng mềm, đồng thời là chuyên gia tư vấn trị liệu ứng dụng NLP và thôi miên.

Ngoài ra cô còn là 1 trong 3 người Việt Nam được tuyển chọn vào đội ngũ Global Life Coach thuộc Công Ty Peak Potential Training của T. Harv Eker.

Lim Han Chuan

Master Chuan là một thầy phong thủy hiện đại và là bậc thầy về Năng lượng. Ông tin rằng nghệ thuật Phong Thủy cổ xưa, Năng Lượng Vũ Trụ, Thuật xem Chỉ tay và Phân tích tứ trụ (tử bình) là những giải pháp thiết thực để giải quyết những thách thức hàng ngày của chúng ta.

Trong hơn 20 năm qua, Master Chuan đã xem cuộc đời của hơn 15.000 người và giúp học khám phá ra con người thật sự và tiềm năng của họ, chỉ cho họ định hướng quan trọng trong cuộc đời hoặc thậm chí thay đổi số phận của họ.