LỊCH SỰ KIỆN

 TÊN CHƯƠNG TRÌNH  THỜI GIAN  KHU VỰC  HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ
Khai Mở Năng Lực Chữa Lành Trong Bạn  Hồng Phương Lan  Hồ Chí Minh - Tối đa 30 học viên 09 - 10/09/2023 Hồ Chí Minh - Tối đa 30 học viên 6.800.000 VNĐ 9.800.000 VNĐ ĐĂNG KÝ NHANH XEM CHI TIẾT