LỊCH SỰ KIỆN

 TÊN CHƯƠNG TRÌNH  THỜI GIAN  KHU VỰC  HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ
Chuyển Hóa Giận Dữ Thành Bình An  Hồng Phương Lan  Online - Zoom 24-25-26/05/2023 Online - Zoom 2.000.000 VNĐ 6.700.000 VNĐ ĐĂNG KÝ NHANH XEM CHI TIẾT