LỊCH SỰ KIỆN

TÊN CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHÍ THỜI GIAN
Loại Bỏ Tự Ti và Mặc Cảm Hồng Phương Lan - online 600.000 VNĐ 1.299.000 VNĐ 1 năm ĐĂNG KÝ NGAY
Thiền Cân Bằng Thân-Tâm-Trí Hồng Phương Lan - online 600.000 VNĐ 950.000 VNĐ 1 năm ĐĂNG KÝ NGAY
Chuyển Hóa Giận Dữ Thành Bình An Hồng Phương Lan - Hồ Chí Minh 2.800.000 VNĐ 6.800.000 VNĐ 27,28/06/2020 ĐĂNG KÝ NGAY
Bí Mật Cổ Xưa, Thành Công Hiện Đại Hồng Phương Lan - Hồ Chí Minh 6.800.000 VNĐ 10.000.000 VNĐ 21/06/2020 ĐĂNG KÝ NGAY