LỊCH SỰ KIỆN

TÊN CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHÍ THỜI GIAN
Thiền Cân Bằng Thân-Tâm-Trí Hồng Phương Lan - học qua video trực tuyến 399.000 VNĐ 699.000 VNĐ 3 tháng ĐĂNG KÝ NGAY
Khai Mở Năng Lực Chữa Lành Trong Bạn Hồng Phương Lan - Hồ Chí Minh - Tối đa 30 học viên 6.800.000 VNĐ 9.800.000 VNĐ 09 - 10/09/2023 ĐĂNG KÝ NGAY
Chuyển Hóa Giận Dữ Thành Bình An Hồng Phương Lan - Online - Zoom 2.000.000 VNĐ 6.700.000 VNĐ 24-25-26/05/2023 ĐĂNG KÝ NGAY