Coaching năng lực

Nếu bạn

 • Không có khả năng ra quyết định,
 • Không biết cách giao tiếp hay ngại giao tiếp với người khác,
 • Sợ nói chuyện trước đám đông và không biết nói gì
 • Không có khả năng bán hàng, ngại bán hàng cho người thân quen, 

Và bạn muốn 

 • có ngay khả năng ra quyết định
 • có thể giao tiếp với mọi người một cách thoải mái, dễ dàng
 • thoải mái nói chuyện trước đám đông
 • tự tin chốt sales với khách hàng

thì dịch vụ của chúng tôi có thể giúp được bạn.

Lập trình năng lực vào trong tiềm thức

 • Loại bỏ niềm tin giới hạn về kỹ năng mềm mà bạn muốn sở hữu,
 • Lập trình kỹ năng mềm vào thẳng trong tiềm thức để bạn có được năng lực mới một cách tự nhiên mà không cần nhiều nỗ lực,
 • Rút ngắn thời gian học hay thực hành môt kỹ năng,
 • Thời gian: 60 – 120 phút/kỹ năng.